top of page

Living Archipelago AB (vi/oss) respekterar integriteten hos sina kunder och besökare och användare av denna webbplats. Denna policy ("Integritetspolicy") är avsedd att informera dig om våra policys och metoder gällande insamling, användning och offentliggörande av all personlig information vi får om dig baserat på din användning av vår webbplats, produkter eller tjänster. "Personlig information" är information om dig som är personligt identifierbar för dig, såsom ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan icke-offentlig information som är associerad med det föregående. Vi uppmärksammar noga hur personlig information används och delas, och vi använder personlig information förnuftigt. Vi kommer inte att sälja din personliga information till tredje part, men vi kan vidarebefordra din information till en tredje part om vi anser att de bättre kan uppfylla din förfrågan om konsultation eller tjänst.

Användarinnehåll

Genom att besöka vår webbplats eller använda våra produkter eller tjänster godkänner du villkoren i denna Integritetspolicy. Du samtycker uttryckligen till behandlingen av din personliga information enligt denna Integritetspolicy. Personlig information kan behandlas av Living Archipelago AB.

Insamling av personlig information

Den personliga information vi samlar in från dig hjälper oss att lära känna våra kunder och potentiella kunder. Vi använder denna information för att bättre anpassa de produkter och tjänster vi erbjuder.

Personlig information du tillhandahåller till oss Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss. Den personliga information vi samlar in inkluderar, men är inte begränsad till, följande: namn, postadress, webbadress, telefonnummer, e-postadress och information som finns i eventuella e-postmeddelanden eller annan kommunikation du skickar till oss eller information du ger oss på annat sätt.

Personlig information som samlas in via teknik

När du navigerar på vår webbplats kan viss passiv information också samlas in, inklusive din Internet Protocol-adress, webbläsartyp och operativsystem. Vi använder också kakor och navigeringsdata som Uniform Resource Locators (URL) för att samla in information om datum och tid för ditt besök och de lösningar och information du sökte efter och tittade på. Den här typen av information samlas in för att göra våra lösningar och tjänster mer användbara för dig.

Användning av information

I allmänhet används den personliga information du lämnar till oss antingen för att uppfylla tjänster och produkter du beställer, svara på förfrågningar som du gör, behandla transaktioner, underlätta din förfrågan om en offert eller för att hjälpa oss att tjäna dig bättre. Vi kommer inte att dela din personliga information med andra företag om vi anser att de kan bättre uppfylla din förfrågan om konsultation eller tjänst, eller om det är nödvändigt för oss att utföra eller uppfylla de produkter och tjänster du beställer från oss, eller om företaget tillhandahåller produkter eller tjänster till oss.

Offentliggörande av personlig information

Vi säljer inte din personliga information till tredje part, men vi kan vidarebefordra din information till en tredje part om vi anser att de kan bättre uppfylla din förfrågan om konsultation eller tjänst. För att bygga lösningar för dig kan vi engagera tredje parter att assistera oss, och i samband med sådan hjälp kan vi tillhandahålla dem personlig information som du har lämnat och som är nödvändig för dem att assistera oss. Vi använder också tredje parter för att underhålla och lagra din personliga information och för att behandla eventuell betalning du gör till oss. Generellt sett krävs dessa parter att inte använda din personliga information för något annat än att tillhandahålla de tjänster som begärts av oss. Om vårt företag eller våra tillgångar förvärvas av ett annat företag kommer det företaget att inneha den personliga information som samlats in av oss och det kommer att anta de rättigheter och skyldigheter som gäller för din personliga information enligt denna Integritetspolicy. Vi kan lämna ut din personliga information om vi i god tro anser att sådan lämnande ut av information är nödvändig för (a) att följa relevanta lagar eller svara på stämningar eller domstolsbeslut som serveras på oss; eller (b) för att skydda och försvara våra rättigheter eller egendom eller användare av våra webbplatser eller våra kunders webbplatser.

Länkar till andra webbplatser Vår tillhandahållande av en länk till någon annan webbplatsplats, inklusive webbplatser vi har skapat för tredje parter, webbplatser vi värd för tredje parter, webbplatser som länkas till i vår portfölj och innehåll eller blogg är för din bekvämlighet och innebär inte vårt godkännande av en sådan annan webbplats eller plats eller dess innehåll. Vi har ingen kontroll över, granskar inte och kan inte vara ansvarig för dessa externa webbplatser eller deras innehåll. Var vänlig observera att villkoren i vår Integritetspolicy inte gäller för dessa externa webbplatser.

Säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Ändå är tekniska misstag möjliga. Inget företag, inklusive oss, kan helt eliminera säkerhetsrisker förknippade med personlig information. Varje kund har rätt att kontrollera vilka data som är lagrade om honom eller henne. Förfrågningar om lagrad data, korrigeringar av data eller borttagning av data ska skickas till info@livingarchipelago.fi. Om en kunds data på något sätt missbrukas, hoppas vi starkt att du kontaktar oss. Det är också möjligt att kontakta den övervakande myndigheten, den finska dataskyddsmyndigheten.

bottom of page